Dags för Ungdomsserien utomhus 2023!

Äntligen dags för Ungdomsserien utomhus 2023!

I år kommer alla deltävlingar att genomföras på Baltic Friidrottsarena. All info om årets tävlingar hittar du här eller via nedanstående knapp.


Ungdomsserien är en omtyckt årligen återkommande tävling som ordnas i två upplagor under året: Inomhus i Eckeröhallen under vintersäsongen och utomhus på olika arenor runtom på Åland under sommaren. Tävlingarna riktar sig till barn och ungdomar upp till 15 år, men även äldre kan delta i tävlingarna utanför seriekonceptet. Tanken med tävlingarna är att arrangera en tävling under lekfulla former, och där deltagandet är viktigare än resultaten. Ungdomsserien är för många barn och ungdomar den första kontakten med friidrottens tävlingsmoment och en bra förberedelse för eventuellt fortsatt tävlande.

Kategorier:
Tävling Ungdomsserien